Trang Chủ / KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ-QUÂN SỰ (trang 5)

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ-QUÂN SỰ

Lốp xe của tương lai

nông nghiệp Pháp

Thiết kế lốp xe thay đổi cách di chuyển trong tương lai Những phương tiện di chuyển như ván bay từ hay bánh xe di chuyển mọi địa hình có thể trở thành hiện thực trong tương lai.  5 ý tưởng thiết kế phương tiện tương lai. Video: Hankook. Công ty ...

Đọc thêm