Trang Chủ / VĂN THƠ-KIẾN THỨC-THƯ GIÃN (trang 5)

VĂN THƠ-KIẾN THỨC-THƯ GIÃN

Tương Truyền về Tỳ Hưu

dự án TQ xấu

Tương Truyền về Tỳ Hưu 23/4/2017_ĐBĐT Tương truyền, thời vua Minh Thái Tổ khi lập nghiệp gặp lúc ngân khố cạn kiệt, vua rất lo lắng. Trong giấc mơ vàng, vua thấy có con vật đầu lân mình to, chân to lại có sừng trên đầu xuất hiện ở khu ...

Đọc thêm