Báo hay cho người bận rộn
Tìm Trong Chuyên Mục

VIỆT NAM-NGƯỜI VIỆT

Dư luận viên, họ là ai?

Họ là ai? Mạnh Kim Trong nhiều ngày, tôi luôn cố tìm câu trả lời cho câu hỏi họ là ai. Người ta vẫn thường gọi chung họ là “dư luận viên”, được hiểu là phiên bản copy thành phần “ngũ mao đảng” của Trung Quốc. Quan sát cách thức hành…