Báo hay cho người bận rộn

Cà phê VN và nỗi lo tụt hậu

Ngành cà phê và nỗi lo tụt hậu 20/11/2017  Chịu tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời diện tích cây cà phê già cỗi ngày càng lớn đang trở thành áp lực lớn cho ngành cà phê Việt Nam. Những yếu tố này đang kéo giảm năng lực của ngành…