Báo hay cho người bận rộn

Thơ: Ta đã ngu ngơ quên mất lối về?

0

Từ bao kiếp trong luân hồi lưu lạc, ta đã ngu ngơ quên mất lối về?

13/01/201

Từ bao kiếp trong luân hồi lưu lạc

Ta ngu ngơ quên mất lối quay về

Chốn hồng hoang tâm thân mãi ngủ mê

Trí lú lẫn lãng quên lời thệ ước…

luân hồi ngu ngơ 1
Chốn hồng hoang tâm thân mãi ngủ mê. Trí lú lẫn lãng quên lời thệ ước…(Ảnh: pixabay.com)

Đặt tâm xuống, tiếng thời gian gọi thức

Tiếng từ bi trong vắt đã khơi nguồn

Năng lượng diệu kỳ từ Thiên Thượng trào tuôn

Huyền thoại xưa hiện khai miền cổ tích…

luân hồi ngu ngơ 2
Đặt tâm xuống, tiếng thời gian gọi thức. Tiếng từ bi trong vắt đã khơi nguồn. (Ảnh: pixabay.com)

Đặt tâm xuống, thấy thân thần thanh thoát

Nắng vô vi và mưa gió vô vi

Bao ưu phiền tan theo cánh thiên di

Chân Thiện Nhẫn đón đưa về bờ giác.

luân hồi ngu ngơ 3
Nắng vô vi và mưa gió vô vi. Bao ưu phiền tan theo cánh thiên di (Ảnh: pixabay.com)

Đặt tâm xuống. Ngả u mê sẽ tắt

Trí tịnh nguyên sáng tỏ lối quay về

Đại Pháp hồng truyền hóa giải cõi mê

Cõi từ bi, kíp kíp kỳ khai ngộ!

luân hồi ngu ngơ 1
Trí tịnh nguyên sáng tỏ lối quay về. Đại Pháp hồng truyền hóa giải cõi mê. (Ảnh: pixabay.com)

Minh Ngọc _ Đại Kỷ Nguyên

Có thể bạn sẽ thích

Bình Luận

Your email address will not be published.