Trang Chủ / Lưu trữ Thẻ từ khóa

Lưu trữ Thẻ từ khóa

Đóng thuế: nghĩa vụ và quyền lợi

đóng thuế

Lý lẽ của tăng thuế 18/08/2017 Không giải quyết lý do phải tăng thuế, Bộ Tài chính sẽ luôn gặp sức ép về nguồn chi. Trong nghề xây dựng của tôi, mỗi lần đứng ra thương thảo hợp đồng về vật tư, vật liệu, chúng tôi đều hỏi “Có hóa ...

Đọc thêm

Thượng viện không bỏ được Obamacare

Obamacare

Thượng viện không bỏ được Obamacare 28/07/2017 Sen. John McCain, R-Ariz., smiles as he arrives to vote as the Republican-run Senate rejected a GOP proposal to scuttle President Barack Obama’s health care law, July 26, 2017, in Washington. Thượng viện Mỹ sáng thứ Sáu 28/7 thất bại trong nỗ lực ...

Đọc thêm