Trang Chủ / Lưu trữ Thẻ từ khóa

Lưu trữ Thẻ từ khóa

Diễm Xưa

Diễm xưa

Diễm Xưa (NÀNG BÍCH DIỄM CỦA TCS CUỐI CÙNG CŨNG XUẤT HIỆN Ở HUẾ VÀO THÁNG 3/ 2017) “..ta mang cho em một chút tình…” “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn lần đầu tiên xuất hiện : – Được cho là người tình đầu tiên của cố nhạc sĩ tài ...

Đọc thêm