Trang Chủ / Lưu trữ Thẻ từ khóa

Lưu trữ Thẻ từ khóa

Những nước ngồi trên núi vàng

Những nước ngồi trên núi vàng Mỹ từng trữ tới hơn 20.000 tấn vàng hồi thập niên 50, còn Trung Quốc sau nhiều năm “án binh bất động” cũng bắt đầu tích thêm vàng.   Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa có báo cáo Nhu cầu vàng thế giới ...

Đọc thêm