Trang Chủ / Lưu trữ Thẻ từ khóa

Lưu trữ Thẻ từ khóa

Bà Đầm thép Việt Nam

Bà Đầm thép Việt Nam Đề tài gia đình Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm là câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Ngay sau khi ông Diệm bị lật đổ, báo chí Sài Gòn đã khai thác vô số câu chuyện “cung đình” mà nguồn tin chủ yếu ...

Đọc thêm