Báo hay cho người bận rộn
Browsing Tag

Obama

Thành tích TT Trump và Sớ Táo quân

TỔNG THỐNG TRUMP VÀ SỚ TÁO QUÂN 25/1/2018 Một năm rồi, còn chưa rõ nữa sao? Bài trước đã nói rõ ai được gọi là bình dân trong trong loạt bài này. Nay xin thêm vào định nghĩa có tính xã hội đương thời: bình dân được mời nói chuyện bao…