Trang Chủ / Lưu trữ Thẻ từ khóa

Lưu trữ Thẻ từ khóa

Hồ Quý Ly- Công hay Tội?

Hồ Quý Ly

Hồ Quý Ly- Công hay Tội? Trương Hoàng Minh  Năm 939, Ngô Vương Quyền đánh bại quân Nam Hán xâm lược mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho nước ta sau hàng ngàn năm Bắc thuộc. Từ năm đó đến năm 1945, theo chính sử, nước ta có bảy ...

Đọc thêm

Thương nhớ sông Hàn

thương nhớ sông Hàn

Thương nhớ sông Hàn 20/02/2017 Cứ nhớ về Đà Nẵng là tôi lại nhớ sông Hàn, có lẽ bởi trên con đường ven sông đó, tôi đã đi lại không biết bao nhiêu lần, và hình ảnh con sông đã làm tổ trong trái tim tôi, sinh sôi nảy nở ...

Đọc thêm