Trang Chủ / Lưu trữ Thẻ từ khóa

Lưu trữ Thẻ từ khóa

Thượng viện không bỏ được Obamacare

Obamacare

Thượng viện không bỏ được Obamacare 28/07/2017 Sen. John McCain, R-Ariz., smiles as he arrives to vote as the Republican-run Senate rejected a GOP proposal to scuttle President Barack Obama’s health care law, July 26, 2017, in Washington. Thượng viện Mỹ sáng thứ Sáu 28/7 thất bại trong nỗ lực ...

Đọc thêm