Trang Chủ / Lưu trữ Thẻ từ khóa

Lưu trữ Thẻ từ khóa

Biệt thự của “đầy tớ”?

trandaiquang.org

Biệt thự của đầy tớ 02/07/2017 “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ nhi lạc chi lạc”. Pháp luật không bắt buộc cán bộ phải sống khổ hạnh, họ có quyền được hưởng thụ. Nhưng đạo đức của cuộc sống hoàn toàn không đơn giản vậy. Dư ...

Đọc thêm